Wolne miejsca w pierwszych klasach w krośnieńskich szkołach

Są jeszcze wolne miejsca w krośnieńskich szkołach. Urząd Miasta Krosna zaprasza tych wszystkich, którzy do tej pory nie ubiegali się o miejsce w swojej obwodowej podstawówce albo nie mieszkają w Krośnie.

W których szkołach są jeszcze wolne miejsca?

Niżej zamieszczony został wykaz szkół, które dysponują wolnymi miejscami i prowadzą rekrutację:

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 (Krosno, ul. M. Konopnickiej 5) – liczba wolnych miejsc: 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 (Krosno, ul. Powstańców Śląskich 37) – liczba wolnych miejsc: 4
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 (Krosno, ul. Grunwaldzka 15) – liczba wolnych miejsc: 3
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 (Krosno, ul. Kletówki 1) – liczba wolnych miejsc: 15
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 (Krosno, ul. Decowskiego 9) – liczba wolnych miejsc: 19
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 (Krosno, ul. Prochownia 7) – liczba wolnych miejsc: 11
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 (Krosno, ul. J. i S. Magurów 1) – liczba wolnych miejsc: 2
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 (Krosno, ul. Wyspiańskiego 20) – liczba wolnych miejsc: 20
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi (Krosno, ul. Wojska Polskiego 45) – liczba wolnych miejsc: 13

Ważne!Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie, nie prowadzi naboru dla dzieci spoza obwodu ze względu na brak wolnych miejsc.

Od kiedy można składać wnioski?

Od 23 lutego 2022 r. (środa) do 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) do godzi 15.00 rodzice, którzy nie zgłosili swojego dziecka do szkoły obwodowej, a są zainteresowani zapisaniem swojego dziecka do I klasy szkoły podstawowej, na rok szkolny 2022/2023 mogą wypełniać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.

Jak i gdzie złożyć wniosek

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić WNIOSEK na stronie internetowej NABÓR (zakładka „wypełnij podanie”), wydrukować go, podpisać i złożyć w szkole podstawowej, która została wybrana na pierwszym miejscu we wniosku (maksymalnie trzy szkoły).Co będzie potrzebne do złożenia kompletnego wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, za które zostaną naliczone punkty. Są to:

 • kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub szkoły w zespole szkół, w której/w którym realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 15 punktów;
 • kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub szkoły wchodzącej w skład zespołu, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata – 15 punktów;
 • wszystkie dzieci z rodziny kandydata realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki uczęszczają do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno – 10 punktów;
 • kandydat niepełnosprawny ubiega się o przyjęcie do oddziału integracyjnego – 20 punktów;
 • przynajmniej jeden rodzic kandydata wykonuje pracę na terenie miasta Krosna – po 10 punktów za każdego z rodziców wykonującego pracę na terenie miasta Krosna (maksymalnie 20 punktów);
 • przynajmniej jeden rodzic kandydata posiada aktualną Krośnieńską Kartę Mieszkańca – po 20 punktów za każdego z rodziców posiadającego aktualną Krośnieńską Kartę Mieszkańca (maksymalnie 40 punktów).
  W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom zamieszkałym na terenie miasta Krosna, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – kandydatom najstarszym.

Wzory oświadczeń można pobrać ze strony NABÓR z zakładki Dokumenty.

Ostateczne wyniki naboru i listy kandydatów opublikujemy 7 marca 2022 r.

Więcej informacji o mieście znajdziecie na www.krosno.pl

Źródło: Urząd Miasta Krosna