Wrzesień 1939 – Tragedia Kresów – 22 listopada 2019

22 listopada 2019 r. godz. 12.00 – Aula PWSZ w Krośnie ul. Kazimierza Wielkiego 4

Prof. Stanisław Nicieja jest historykiem Kresów dawnej Polski, a raczej dziejopisem duchowości i mitów tego obszaru. Jego metodę badawczą można by porównać do pracy archeologa: zakreśla teren badań, przekopuje go ostrożnie, przesiewa pieczołowicie ziemię, wydobywa szczątki, okruchy przeszłości i pokazuje je nam: patrzcie, oto przedmiot z okresu kultury polskiej, która panowała na tych terenach przez sześć wieków, zanim nie została stąd wypędzona przez kaprysy historii.
“Kresowa Atlantyda” jest owocem wysokiego profesjonalizmu autora, redaktorki i wydawcy.