Wszystkich Świętych – organizacja ruchu i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Jaśle

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych podajemy kilka informacji dotyczących organizacji ruchu oraz utrzymania cmentarzy komunalnych w tym okresie.

 

Porządki na cmentarzach

Generalne porządki na cmentarzach komunalnych prowadzone będą do 31 października br. (środa) wraz z bieżącym opróżnieniem wszystkich pojemników i kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych przy ulicach Mickiewicza, Zielonej i Gajowej. 31 października, na cmentarzu przy ul. Zielonej, pojemniki i kontenery na odpady, po opróżnieniu, zostaną ustawione przed bramą cmentarną oraz przed bramą na placu „Bazar“, a w miejscach stałej ich lokalizacji zostaną wywieszone tabliczki informacyjne o miejscu składowania odpadów. Do 31 października główne chodniki oraz tereny przyległe do cmentarzy zostaną oczyszczone przez grupę pracowników robót interwencyjnych.

Bezpłatne autobusy – od 8.00 do 17.00

W celu zmniejszenia liczby samochodów przy cmentarzu na ul. Mickiewicza i umożliwienie dojazdu do cmentarza i powrotu do centrum miasta, 1 listopada kursować będą (w cyklu ciągłym od godz. 8. do godz. 17) bezpłatne autobusy.

Zakład Pogrzebowy „Hades“ w Jaśle, „Kalla“ Usługi Pogrzebowe, Kwiaciarnie Żaneta Kuźnar oraz Zakład Pogrzebowy Wiesław Okarma zapewnią autobusy z przystankami początkowymi – „Hades“ przy ul. Rynek, „Kalla przy ul. Rynek oraz ul. Dworcowa, Zakład Pogrzebowy Wiesław Okarma z przystankiem początkowym przy ul. P. Skargi obok kościoła „FARA“.

Organizacja ruchu i parkingi

W związku ze zwiększonym ruchem w pobliżu cmentarzy wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu.

Cmentarz przy ul. Zielonej:

ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się“ z tabliczką „nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych“ (od 30 października do 4 listopada)

Cmentarz przy ul. Mickiewicza:

ul. Mickiewicza – zarządca drogi (Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle) ustawi znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską (od 30 października do 4 listopada)

postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza (zatoka), na parkingu zewnętrznym przy cmentarzu (część parkingu będzie wyłączona z parkowania na prowadzenie handlu kwiatami, zniczami), na drodze dojazdowej do domu przedpogrzebowego oraz na parkingu wewnętrznym cmentarza.

Cmentarz przy ul. Gajowej:

postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu samochodami na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej.

Utrzymanie porządku

Na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zakładu Pogrzebowego „Hades“ w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku. Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie Policja i Straż Miejska.

Urząd Miasta w Jaśle