Wszystkich Świętych – organizacja ruchu, utrzymanie jasielskich cmentarzy komunalnych, bezpłatne autobusy

Miasto Jasło podaje informacje dotyczące organizacji ruchu oraz utrzymania cmentarzy komunalnych w okresie Wszystkich Świętych.

W związku ze zwiększonym ruchem w pobliżu cmentarzy wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu.

Cmentarz komunalny przy ul. Zielonej:
– ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się“ z tabliczką „nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych“ (od 31 października do 4 listopada – do godzin porannych)

Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza:
– ul. Mickiewicza – zarządca drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ustawi znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską, (od 31 października do 4 listopada – do godzin porannych)
– postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza /zatoka/, na parkingach zewnętrznych przy cmentarzu /część parkingu dolnego będzie wyłączona z parkowania na prowadzenie handlu kwiatami, zniczami itp./, na parkingu wewnętrznym cmentarza, oraz na górnym parkingu.

Cmentarz komunalny przy ul. Gajowej:
– postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

31 października po zakończeniu handlu i 1 listopada zostanie udostępniony dodatkowo do parkowania plac „Bazar“ oraz plac „Mój Rynek“. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu samochodami na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej.

Bezpłatne autobusy
Aby zmniejszyć liczbę pojazdów przy cmentarzu na ul. Mickiewicza i umożliwić dojazd do cmentarza i powrotu do centrum miasta, 1 listopada zapewniony będzie bezpłatny przejazd w cyklu ciągłym przez:
– Zakład Pogrzebowy „Hades“ w godzinach 900 do godz. 1700 (ul. Dworcowa –„Nowy Cmentarz“ dolny parking – ul. Dworcowa)
– „Kalla“ Usługi Pogrzebowe Kwiaciarnie Żaneta Kuźniar w godzinach 900 do godz. 1800 („Nowy Cmentarz“ górny parking – ul. Szkolna – ul. Baczyńskiego – ul. Dworcowa- ul. Rynek (Starostwo),ul. Mickiewicza, przystanek przy I LO – „Nowy Cmentarz“ górny parking )
– Zakład Pogrzebowy Wiesław Okarma zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. P. Skargi obok kościoła „FARA“ w godzinach 900 do godz. 1800 („FARA-„Nowy Cmentarz“-„FARA“

Utrzymanie porządku
Generalne porządki na cmentarzach komunalnych prowadzone będą do 31 października (czwartek) wraz z bieżącym opróżnieniem wszystkich pojemników i kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych przy ulicach Mickiewicza, Zielonej i Gajowej.
Na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zakładu Pogrzebowego „Hades“ w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku. Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie Policja i Straż Miejska.

UM Jasło