Wy mówicie, my słuchamy! Konsultacje społeczne: Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej w Krośnie?

Jutro (25.05) ruszają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia parku kieszonkowego przy ul. Lwowskiej w Krośnie.

Teren zieleni przy ul. Lwowskiej leżący nieopodal Starostwa Powiatowego i CH Vivo! Krosno jest obszarem mało atrakcyjnym. Obecnie w tym miejscu znajduje się niewielki niezagospodarowany teren, który nie zachęca do wypoczynku. Pobliskie centrum handlowe, McDonald’s i inne restauracje czy bary powodują, że częstymi gośćmi w tym terenie są młodzi ludzie, którzy korzystając z komunikacji miejskiej lub spacerując przechodzą obok tego terenu.
Chcemy aby ten teren był dla nich atrakcyjny. Pozwolił wypocząć lub aktywnie spędzić czas. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące sposobu zagospodarowania oraz nadania poszczególnych funkcji dla tego skweru, pozwolą na wspólne wypracowanie założeń projektowych, które zostaną uwzględnione w dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Lwowskiej, a następnie pozwolą na stworzenie miejsca odpowiadającego potrzebom Młodych.

Chcesz mieć wpływ na nowy wygląd tego miejsca – wypowiedz się w konsultacjach społecznych!. Swoje pomysły zgłoś na stronie https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/konsultacja/jak-powinien-wygladac-park-kieszonkowy-przy-ul-lwowskiej-w-krosnie Można głosować do 15 czerwca 2022 r.

Park kieszonkowy to forma terenu o niewielkiej powierzchni od 300 – 5000 m2 coraz częściej spotykana w przestrzeni miejskiej. Określenie „park kieszonkowy” jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego zwrotu „pocket park” i jak sama nazwa wskazuje, zajmuje niewiele miejsca.

Taka forma zagospodarowania terenu cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, młodzieży, czy przechodniów. Można tam znaleźć elementy do wypoczynku czynnego, tj. urządzenia siłowe, zabawowe, gry terenowe oraz do wypoczynku biernego, czyli np.: ławeczki, huśtawki, leżaki. Ciekawym rozwiązaniem wśród zabudowań miejskich są flowparki jako atrakcyjne miejsca wypoczynku i relaksu zwłaszcza dla młodych osób. Nowoczesne i ciekawe formy do ćwiczeń wzbudzają wyobraźnię i kreatywność, jak również stanowią formę wyładowania negatywnych emocji, które dzisiaj towarzyszą każdemu z nas.

Przedmiotem konsultacji jest wypracowanie, wspólnie z Mieszkańcami, koncepcji zagospodarowania terenu skweru przy ul. Lwowskiej w Krośnie. Na jej podstawie zostanie opracowana dokumentacja techniczna parku kieszonkowego.

Pytania można kierować pod nr tel. 13 47 43 670.

Serwis Prasowy Urzędu Miasta Krosna