Wybór krośnieńskich szkół to bardzo dobra inwestycja w przyszłość!

Warto uczyć się w Krośnie – maturzyści z Krosna osiągnęli najwyższy wynik wśród uczniów z miast na prawach powiatu spośród województw południowo-wschodniej Polski: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

5 lipca 2022 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie oraz Komisje Okręgowe w całym kraju podały wstępne informacje o wynikach tegorocznych matur. W Krośnie świadectwo dojrzałości otrzymało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy  przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2022 r. w miastach na prawach powiatu

województwomiasto na prawach powiatuzdawalność (%)
podkarpackieKrosno87
małopolskieKraków86
lubelskieLublin83
małopolskieNowy Sącz83
podkarpackieRzeszów83
małopolskieTarnów81
lubelskieBiała Podlaska80
podkarpackiePrzemyśl80
podkarpackieTarnobrzeg77
lubelskieChełm75
lubelskieZamość75
Źródło: Opracowanie własne Wydziału Edukacji na podstawie danych OKE w Krakowie

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Aby zdać egzamin, trzeba było uzyskać minimum 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych.

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2022 r.

 zdawalnośćliczba zdających
Miasto Krosno87 %1 266
Powiat krośnieński66 %300
Województwo podkarpackie79 %16 293
Polska78,2 %268 257
Źródło: Opracowanie własne Wydziału Edukacji na podstawie danych OKE w Krakowie

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących średnia zdawalność w Krośnie wyniosła 91%, w Województwie Podkarpackim 87%, a w kraju 84%. 

Najlepszymi wynikami pochwalić się mogą maturzyści z:

– I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika – 100%,

– II LO im. Konstytucji 3 Maja – 99%,

– III Liceum Ogólnokształcącego („Elektryk”) – 92%,

– Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bronisława Markiewicza – 92%,

– Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. – 92%,

– Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie – 91%.

 

Wśród absolwentów techników średnia zdawalność w Krośnie wyniosła 81%, w Województwie Podkarpackim 68%, a w kraju 69,2%.

Najlepsze wyniki osiągnęli maturzyści:

– Technikum Nr 5 („Elektryk”) – 96%,

– Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego („Budowlanka”) – 83%,

– Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza („Naftówka”) – 80%.

W tym roku maturzyści krośnieńskich szkół osiągnęli wyniki wyższe niż średnie ogólnopolskie i wojewódzkie m.in. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Szczególnie dobrze na tle kraju i województwa wypadł obowiązkowy egzamin z matematyki, gdzie maturzyści z Krosna uzyskali średni wynik na poziomie 63%,  w powiecie krośnieńskim – 44%,   na poziomie województwa 59% oraz  58% na poziomie kraju.

Wyniki potwierdzają, że szkoły w mieście Krośnie właściwie przygotowują swoich uczniów zarówno do kontynuacji nauki, jak i wykonywania zawodu. Wybór krośnieńskich szkół to bardzo dobra inwestycja w przyszłość.

Jak wynika z raportów opublikowanych przez CKE w Warszawie i OKE w Krakowie wyniki matur w Krośnie w tym roku, tak jak w latach wcześniejszych są wyższe niż wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie. Dzięki temu Krosno uplasowało się na pierwszym miejscu wśród miast powiatowych w całej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, obejmującej województwo podkarpackie, małopolskie i lubelskie, co oznacza, że krośnieńscy maturzyści osiągnęli wyższy wskaźnik zdawalności niż maturzyści z Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Tarnowa czy Przemyśla.

„Sukcesy krośnieńskich maturzystów wskazują na bardzo dobrą jakość edukacji oferowanej przez krośnieńskie szkoły ponadpodstawowe. Dla wielu kandydatów do szkół ponadpodstawowych jak i ich rodziców, wysokie wyniki matury w szkołach prowadzonych przez Miasto Krosno stają się najważniejszym argumentem, że to właśnie Krosno jest ośrodkiem edukacyjnym, w którym należy kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej” – podkreśla Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran.

Szczegółowe wyniki matur: http://www.oke.krakow.pl

Egzamin poprawkowy dla osób, które nie zdały egzaminu z jednego obowiązkowego przedmiotu, został zaplanowany na 23 sierpnia br. Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające wszystkie sesje egzaminacyjne w 2022 r., będą udostępnione 9 września br.

Opracowanie
Wydział Edukacji
UM Krosno