Wyciek wody na ul. Okrzei wykryty dzięki projektowi Human Smart Cities

Krośnieński Holding Komunalny zakończył modernizację rurociągu biegnącego pod ulicą Okrzei. To oznacza koniec utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych rozkopami i pracami wykonywanymi przez pracowników Wodociągów Krośnieńskich.

Przyczynę ukrytego wycieku wody z rurociągu biegnącego pod ul. Okrzei udało się znaleźć dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wdrażanym przez Wodociągi Krośnieńskie i Urząd Miasta Krosna w ramach programu Human Smart Cities i projektu „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna”.

Wykrycie i zlokalizowanie awarii na ul. Okrzei było bardzo trudne, ponieważ woda wyciekająca z wodociągu znajdującego się pod powierzchnią ulicy przedostawała się bezpośrednio do przewodów kanalizacji deszczowej. Ukryty wyciek wody zlokalizowano na podstawie danych dotyczących bilansowania wody dopływającej do strefy i odpływającej oraz wskazań zamontowanych w tej okolicy przepływomierzy. Analiza wykrytej awarii umożliwiła jej precyzyjną lokalizację i sprawne usunięcie.

Dzięki podzieleniu Krosna na kilkanaście stref wodociągowych i wdrożeniu nowatorskiego programu do zarządzania siecią wodociągową  możliwe stało się odnalezienie ukrytej awarii – mówi Marcin Kilar, kierownik Wodociągów Krośnieńskich. – Nowe systemy umożliwiły nam wykrycie i usunięcie tego wycieku, który jak się okazało wystąpił na połączeniu rur wodociągowych – dodaje M. Kilar.

Zaistniała sytuacja spowodowała, że Krośnieński Holding Komunalny zdecydował się na sprawdzenie i dodatkowe uszczelnienie pozostałych połączeń rurociągu znajdującego się pod powierzchnią ul. Okrzei.

Wykrycie awarii w rurociągu pod ulicą Okrzei zbiegło się w czasie z informacją o zaplanowanej przez krośnieński magistrat modernizacji nawierzchni na tej części ulicy. To spowodowało, że postanowiliśmy podjąć działania prewencyjne i doszczelnić wszystkie połączenia rurociągu, przed położeniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Okrzei, aby w przyszłości uniknąć ewentualnego jej rozkopywania z powodu podobnych awarii – wyjaśnia kierownik Wodociągów Krośnieńskich.

Występujące w ostatnim czasie utrudnienia w ruchu na ul. Okrzei nie były efektem ciągłych awarii, ale wcześniej zaplanowanych i przygotowanych prac modernizacyjnych. Pracownicy Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Wodociągów Krośnieńskich odkopywali kolejno połączenia żeliwnego rurociągu i zakładali specjalne doszczelniacze, które zabezpieczą rurociąg na przyszłość i pozwolą uniknąć niekontrolowanych wycieków na połączeniach rur.

System  wdrażany przez Wodociągi Krośnieńskie w ramach programu Human Smart Cities spowodował, że udało się nam już wykryć kilka podobnych awarii. Początkiem kwietnia br. przy użyciu nowego systemu została zarejestrowana, a następnie wykryta i usunięta awaria w ul. Mielczarskiego w Krośnie, gdzie woda wydostająca się na połączeniu mufowym wodociągu żeliwnego przedostawała się pod powierzchnią terenu bezpośrednio do systemu kanalizacji deszczowej. Przy pomocy nowego systemu zlokalizowano też i usunięto awarie wodociągowej  m.in. w ulicach Chopina, Okrzei i Żółkiewskiego – informuje Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Liczymy, że nowy system pozwoli nam zniwelować ukryte ubytki wody, wycieki i awarie. Sieć wodociągowa jest lepiej monitorowana, ponieważ całe Krosno zostało podzielone na strefy, co ułatwia ich kontrolę i nadzór – dodaje J. Fic.

inf. prasowa
Krośnieński Holding Komunalny