Wystawa fotografii ulicznej

Wystawa jest prezentowana w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy. 

Na wystawie będą prezentowane prace Agaty Skupniewicz z otwartego cyklu 2012-(2019) pt. OUT-LOUD.
Prace można oglądać w foyer Centrum Dziedzictwa Szkła od 7 września do 6 października 2019 r.

Obrazy są zapisem przefiltrowanych rzeczywistych, zaobserwowanych sytuacji i mają skłonić widza do poszukiwania w obrazie symboli, odniesień, refleksji nt. człowieka i otaczającego go świata.

Fotografie pochodzą nie tylko z Polski ale również min. z Hiszpanii, Portugalii, Islandii, Anglii). Kluczową rolę mają grać tu jednak nie miejsca, a sytuacje i myśli zapisane w kadrach – odczytywane z uwzględnieniem wrażliwości i osobistych doświadczeń odbiorcy.

Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy Wydarzenie objęte patronatem Telewizji Obiektyw