Wzrost produkcji energii własnej w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym

W 2022 r. w obiektach prądotwórczych Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego wyprodukowano łącznie 12 348 MWh, co oznacza wzrost o 7,2% w porównaniu do roku 2021, kiedy to produkcja energii własnej wyniosła 11 514 MWh. Wzrost jest m.in. efektem nowych inwestycji Spółki, w tym budowy kolejnych instalacji.

Krośnieński Holding Komunalny od kilkunastu lat stawia na niezależność energetyczną poprzez budowę własnych źródeł energii. Obecnie Spółka posiada 16 obiektów prądotwórczych, o łącznej mocy 3495 kW, a kolejne są w budowie bądź przygotowaniu.

Potencjał energetyczny

W 2022 r. Spółka wytworzyła 12 348 MWh energii elektrycznej. Najwięcej energii pochodziło z elektrociepłowni biomasowej ORC, tj. ponad 8,5 tys. MWh, co stanowi 69% ogółu wyprodukowanej energii. Elektrownie biogazowe wyprodukowały ponad 2,5 tys. MWh, tj. 20%, instalacje fotowoltaiczne ponad 1,1 tys. MWh, czyli 9%, a mała elektrownia wodna w Sieniawie 191 MWh, co stanowi 2% udziału w całości energii wyprodukowanej przez Krośnieński Holding Komunalny w skali całego minionego roku. Zużycie całkowite energii elektrycznej w Spółce w 2022 r. wyniosło ok. 12 400 MWh.

Energia elektryczna produkowana przez naszą Spółkę w całości jest tzw. energią zieloną i bazuje na odnawialnych źródłach energii. Zdecydowana większość wytworzonej energii jest zużywana przez Spółkę na potrzeby własne i w miejscu wytworzenia. Wskaźnik autokonsumpcji za rok 2022 wynosi ok. 87% i jest niższy niż w roku 2021– mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Wysoki wskaźnik autokonsumpcji

Produkcja energii elektrycznej w Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego jest ściśle powiązana z działającym w Spółce systemem autokonsumpcji. W ramach autokonsumpcji w 2022 r. Spółka zużyła ponad 10 713 tys. MWh energii własnej z wytworzonych 12 348 MWh, czyli ok. 87%.

Rok 2022 był okresem mocno kryzysowym w energetyce. W naszym przypadku wzrosła produkcja własnej energii elektrycznej, ale w związku z olbrzymimi zawirowaniami na rynku energii elektrycznej zdecydowaliśmy się korzystać z taryf gwarantowanych, sprzedając własne nadwyżki na rynku, a to wpłynęło na obniżenie całorocznego wskaźnika autokonsumpcji – wyjaśnia prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Rozwój elektromobilności

Wykorzystując własny potencjał energetyczny Spółka stawia na rozwój elektromobilności. W taborze Spółki są aktualnie cztery samochody elektryczne, a w pierwszym kwartale 2024 r. do krośnieńskiego MKS-u, tj. spółki, w której Krośnieński Holding Komunalny posiada 100% udziałów, trafią trzy autobusy z napędem elektrycznym.

Dodatkowo, Spółka planuje budowę stacji ładowania dla autobusów elektrycznych na terenie Elektrociepłowni Krosno, gdzie do 2024 r. powstanie blok energetyczny, mający produkować rocznie ok. 9 tys. MWh energii elektrycznej, a także budowę ogólnodostępnej stacji ładowania przy ul. Fredry.

Stawiamy na rozwój elektromobilności, a pojazdy elektryczne traktujemy trochę jak „mobilne magazyny energii elektrycznej” – podkreśla Janusz. Fic. – Staramy się tak parametryzować nasz system, aby posiadane pojazdy elektryczne ładować w momentach, kiedy mamy nadwyżki energii elektrycznej. Chodzi o to, żeby te nadwyżki zużywać na własne potrzeby i w przyszłości jeszcze lepiej dostosowywać charakterystyki produkcji i zużycia energii elektrycznej, a tym samym poprawiać wskaźniki samowystarczalności energetycznej Spółki – dodaje prezes krośnieńskiej spółki komunalnej.

Nowe inwestycje

Krośnieński Holding Komunalny cały czas dąży do niezależności energetycznej i konsekwentnie realizuje działania inwestycyjne mające na celu budowę kolejnych źródeł energii.

Najważniejsze z nich to Blok Energetyczny opalany paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do produkcji w skojarzeniu energii cieplnej (moc 6,4 MW) i energii elektrycznej (moc 1,6 MW).

Po wybudowaniu bloku energetycznego nastąpi skokowy przyrost produkowanej w Spółce energii elektrycznej. Planujemy, by energia wyprodukowana w tej instalacji była zagospodarowana lokalnie, w ramach Krośnieńskiego Klastra Energii, który Krośnieński Holding Komunalny utworzył wraz z miastem Krosnem i Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie – wyjaśnia Janusz Fic. – Chcemy, aby energia elektryczna pochodząca z bloku energetycznego była docelowo wykorzystywana w jak największym stopniu na potrzeby Spółki, miasta oraz krośnieńskiej uczelni – dodaje prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

W planach Spółki jest także budowa kolejnych ok. 10 instalacji fotowoltaicznych, w tym instalacji wraz z magazynami energii. Takie instalacje miałyby powstać m.in. na terenie ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej, przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów oraz przy innych obiektach Spółki.

Mimo że plany dotyczące rozbudowy instalacji mamy bardzo duże, to w ostatnim czasie inwestycje te znacząco spowolniły. Wydłużają się procedury uzgodnieniowe i przyłączeniowe do sieci, przez co te inwestycje są bardzo trudne do realizacji w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych, a już wręcz niemożliwe do szybkiej realizacji, poza małymi instalacjami do 50 kW, które są traktowane jako instalacje prosumenckie i dzięki temu można wykorzystać szybką ścieżkę włączenia takiej instalacji do sieci – zaznacza prezes Janusz Fic. I dodaje: – Przedłużające się procedury uzgodnień dla nowych instalacji to bardzo niepokojąca sytuacja, ponieważ potrzeby realizacji kolejnych inwestycji w energetykę odnawialną są bardzo duże, a możliwości ich realizacji niestety ograniczone.