XII Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

W tym roku po raz kolejny Krosno jest współorganizatorem XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu. Obchody rozpoczną się w poniedziałek 27 stycznia na Cmentarzu Żydowskim w Krośnie. W organizację tegorocznych uroczystości włączyło się 80 miast i miejscowości z terenu Podkarpacia.

PROGRAM:

27 stycznia 2020 r.

– 10.00 Wspólna Modlitwa (Cmentarz żydowski ul. Ks. Władysława Sarny)
– 10.30 Uczczenie pamięci Żydów krośnieńskich przy pamiątkowej tablicy ulokowanej w miejscu getta żydowskiego (ul. Franciszkańska 9, Zakład Optyczny Goneta)
– 11:00–13:00 Spotkanie mieszkańców i młodzieży szkolnej (aula PWSZ w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4)

„Dzieje krośnieńskich Żydów”- Wykład dr Ewy Bereś
Relacje Luci Retman (Izrael-Hajfa), ocalonej z Holokaustu
– „Opowieść Paula – historia pamiętnika spisanego na strychu”- prelekcja Łukasza Stachurskiego
– Podsumowanie Powiatowego Konkursu Historyczno- Literackiego „Żyliśmy tu razem”- śladami podkarpackich Żydów”- wręczenie uczestnikom dyplomów i nagród

28-29 stycznia 2020 r.

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów nt. „Zachować pamięć”
BWA przy ul. Portiusa 4; (w godz; wtorek 9.00-10.30; 11.00-12.30; środa 10.30-12.00)

30-31 stycznia 2020 r.
Warsztaty dla nauczycieli i uczniów nt. „Święta i zwyczaje żydowskie”
BWA przy ul. Portiusa 4; (w godz; 9.00-10.30; 11.00-12.30)