Zakończyła się przebudowa zabytkowej oficyny w Jaszczwi

Remont zabytkowej oficyny trwał dziesięć miesięcy i wyniósł blisko 900 tysięcy złotych. Przebudowane zostały ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Odtworzona została także dawna altana wzdłuż zachodniej i południowej ściany zewnętrznej budynku. W budynku funkcjonować będzie Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej.