Zanieczyszczenie zbiornika Besko w Sieniawie

Dzisiaj (12.09) w godzinach porannych pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzili, że zbiornik wodny Besko na rzece Wisłok został zanieczyszczony niezidentyfikowaną substancją.
Na miejscu ustalono, że jest to farba, którą były malowane bariery ochronne przy drodze wojewódzkiej przebiegającej po koronie zapory.
Pracownicy Wód Polskich natychmiast powiadomili o tym fakcie przedstawicieli Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, na zlecenie których wykonywano prace malarskie przy barierach drogowych. Sytuacja została zgłoszona również do krośnieńskiego MPGK, gdyż w korpusie zapory usytuowane jest ujęcie wody dla miasta Krosna, Rymanowa oraz Sieniawy.

Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni zbiornika

Na miejsce zdarzenia przybyły łącznie cztery jednostki strażackie: Jednostka Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP w Krośnie oraz trzy zastępy Ochotniczej Straże Pożarne z Rymanowa, Posady Dolnej i Sieniawy.

W pierwszej kolejności strażacy ograniczyli rozprzestrzenianie się plamy farby za pomocą rękawa sorpcyjnego a następnie przy pomocy dwóch łodzi zebrali około 30 litrów odseparowanych zanieczyszczeń z powierzchni wody. Zanieczyszczenia zostały przekazane do utylizacji.

Rozwijanie rękawa sorpcyjnego

Akcja zakończyła się po godzinie 12. Pracownicy Wód Polskich i MPGK na bieżąco monitorowali ujęcie wody – w chwili obecnej sytuacja jest pod kontrolą. Zanieczyszczona woda nie dostała się do komory ujęciowej – potwierdziły to wykonane badania pobranych próbek.

Stan zbiornika po zakończeniu działań

Inf. prasowa: RZGW w Rzeszowie