ZaPODAJ KSIĄŻKĘ!

Nowy projekt jasielskiej biblioteki – ZaPODAJ KSIĄŻKĘ!

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach programu „Partnerstwo dla książki” uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację działań animujących czytelnictwo.


ZaPODAJ KSIĄŻKĘ! to projekt zachęcający do czynnego uczestnictwa w kulturze opartej na partnerstwie książki oraz żywego słowa dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat. W programie: spotkania autorskie z elementami motywacyjnymi w bibliotece oraz w plenerze, partycypacyjne warsztaty literacko-artystyczne, detektywistyczne, miejski event literacki w przestrzeni lokalnej oraz akcje: m.in. niesztampowej rekomendacji książek, odkodowywania bestsellerów książkowych w QR-kodach, a także książkowy pokój zagadek. W realizację projektu zaangażowani zostaną autorzy, ilustratorzy oraz artyści: Maria Krasowska, Marcin Pałasz, Dariusz Rekosz, Jola Richter-Magnuszewska, oraz Teatr MAŁE MI.

Telewizja Obiektyw objęła projekt patronatem medialnym.