Zbliża się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uroczystość odbędzie się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Z tej okazji odwiedziliśmy Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie w latach 1955-1956 Prymas Tysiąclecia był internowany.

Historię internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy przedstawia wyprodukowany przez Telewizję Obiektyw dokument fabularyzowany „Jako w niebie, tak i w Komańczy”. Film jest próbą wyjaśnienia okoliczności, dla których władze PRL zdecydowały się na tak radykalny krok. Jednocześnie przybliża codzienne życie Prymasa, a przede wszystkim przypomina jak doszło do powstania Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.