Zmiana organizacji ruchu na Placu Monte Cassino w Krośnie

Od dzisiaj (1 października) na Placu Monte Cassino obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Ruch pieszy został skierowany na jezdnię, a dla komunikacji zbiorowej wyznaczony został odseparowany pas ruchu. Separatory odgradzają pieszych korzystający z wyznaczonego dojścia od pojazdów.

Zmiany są spowodowane realizacją inwestycji związanej z budową budynku w miejscu obecnie zlokalizowanych zatok autobusowych.

źródło: UM Krosno