Zmiana organizacji ruchu na ulicy Witosa

Od środy (3.07) zmieniona została organizacja ruchu na ul. Witosa na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Traugutta w Krośnie.

Zmiany w organizacji ruchu są podyktowane koniecznością zwiększenia ilości miejsc postojowych na osiedlu „Traugutta”. Dlatego na ulicy Wincentego Witosa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lelewela do skrzyżowania z ulicą Langiewicza zmniejszona zostanie szerokość pasów ruchu oraz wyznaczone zostaną na jezdni miejsca postojowe równoległe.

Na skrzyżowaniu ulicy Witosa z ulicą Traugutta został zmieniony przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu. Po zmianie pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się ulicą Witosa w prawo w ulicę Traugutta w kierunku strefy inwestycyjnej.

inf. UM Krosno