Zmiana zasad obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Krośnie

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o  zdrowie  i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, w budynkach Urzędu Miasta Krosna obowiązują nadzwyczajne środki ostrożności.

Aby zminimalizować wszelkie ryzyko, od piątku tj. 20 marca zmieniają się zasady obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Krosna.

Wnioski kierowane do wydziału, w tym wnioski o rejestrację pojazdów, należy składać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję.

Skrzynka będzie ustawiona w holu na parterze budynku przy ul. Staszica 2, w godzinach pracy urzędu.


Komplet wymaganych dokumentów (wypełniony wniosek wraz z załącznikami) należy złożyć w zamkniętej  kopercie. Na wniosku KONIECZNIE należy wpisać numer telefonu do kontaktu – będzie on niezbędny do poinformowania o terminie odbioru dokumentów z wydziału.

Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie:

Naczelnik Wydziału – tel. 13 47 43 711
prawa jazdy – tel. 13 47 43 712
rejestracja pojazdów – tel. 13 47 43 713
pozostałe sprawy – tel. 13 47 43 714

Apelujemy, aby wizyty w urzędzie ograniczyć tylko to tych nie cierpiących zwłoki, a te które nie są konieczne przełożyć na inny termin.

UM Krosno