Zmiany w płatnej strefie parkowania w Jaśle

W Jaśle wprowadzone zostały zmiany dotyczące opłat parkingowych. Przypominamy, że od 1 kwietnia na części ulic obowiązywać będą nowe opłaty, na pozostałych od 1 czerwca br. Obszar, na którym trzeba zapłacić za parkowanie został poszerzony i podzielony na dwie strefy, a stawki, szczególnie w strefie I – zwiększone. Ma to wymusić większą rotację, a tym samym ułatwić szerszej grupie kierowców skorzystanie z miejsc parkingowych.

Od 1 kwietnia nowe stawki obowiązywać będą w miejscach, które już były objęte płatną strefą parkowania oraz na bezpłatnych wcześniej parkingach przy ulicach Czackiego i Ducala, które – zgodnie z nowym schematem, wprowadzonym przez Radę Miejską Jasła – znalazły się w płatnej strefie. Tutaj zostaną zamontowane 4 nowe parkometry: dwa na ul. Czackiego i dwa na ul. Ducala.

Co ważne również od 1 kwietnia przestaną obowiązywać papierowe karty parkingowe, opłatę można uiścić w parkometrach lub za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym (smartfon). Opłaty za postój samochodów, tak jak do tej pory, pobierane będą od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 17.00. Aktualne informacje o wysokości opłat zostaną również umieszczone na tablicach ustawionych przy poszczególnych parkingach. Natomiast od 1 czerwca br. trzeba będzie uiszczać opłaty za parkowanie w pozostałych miejscach włączonych do płatnej strefy parkowania.

Kolejna ważna zmiana dotyczyć będzie osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową dla inwalidów. Dotychczas osoby te były uprawnione do parkowania pojazdu we wszystkich miejscach w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła bez konieczności uiszczenia opłaty za postój. Od 1 kwietnia zerowa stawka opłaty dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej obowiązywać będzie tylko w miejscach przeznaczonych dla tak oznaczonych pojazdów. Tak jak wcześniej aktualna karta parkingowa dla inwalidów musi być wystawiona za przednią szybę pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie przez osobę kontrolującą.

Zmiany od 1 kwietnia w strefach płatnego parkowania:

I strefa (na mapce oznaczona kolorem pomarańczowym): ul. Basztowa (od skrzyżowania z ul. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II); ul. Kołłątaja (od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Czackiego – prawa strona); ul. Kołłątaja (przed Jasielskim Domem Kultury); ul. Koralewskiego (od skrzyżowania z ul. Karmelicką do budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej); ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Sokoła – prawa strona i od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Rejtana – prawa strona); ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Asnyka); Plac Żwirki i Wigury; ul. Rynek (część wschodnia); ul. Sokoła; ul. Stroma – parking Starostwo Powiatowe; ul. Czackiego; ul. Koralewskiego (od budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do skrzyżowania z ul. Bednarską);

II strefa (na mapce oznaczona kolorem zielonym): ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Staszica); ul. Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego – prawa strona); ul. Staszica; ul. 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Ducala – prawa strona); ul. 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Ducala – lewa strona i od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1 Maja – lewa strona); ul. Ducala; ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Rejtana); ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową);

Zmiany od 1 czerwca w strefach płatnego parkowania:

I strefa (na mapce oznaczona kolorem pomarańczowym): ul. Basztowa (od skrzyżowania z ul. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II); ul. Kołłątaja (od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Czackiego – prawa strona); ul. Kołłątaja (przed Jasielskim Domem Kultury); ul. Koralewskiego (od skrzyżowania z ul. Karmelicką do budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej); ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Sokoła – prawa strona i od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Rejtana – prawa strona); ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Asnyka); Plac Żwirki i Wigury; ul. Rynek (część wschodnia); ul. Sokoła; ul. Stroma – parking Starostwo Powiatowe; ul. Czackiego; ul. Koralewskiego (od budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do skrzyżowania z ul. Bednarską); ul. Asnyka; ul. Basztowa (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Floriańską); ul. Bednarska; ul. Floriańska (od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Kadyiego); ul. Floriańska (od skrzyżowania z ul. Kadyiego do skrzyżowania z ul. Rejtana); ul. Igielna; ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Floriańską do skrzyżowania z ul. Basztową); ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Basztową do skrzyżowania z ul. Śniadeckich); ul. Kadyiego; ul. Kilińskiego; ul. Krótka; ul. Nowa; ul. Rynek (część zachodnia); ul. Wałowa; ul. Zielona; Zielony Rynek (cały).

II strefa (na mapce oznaczona kolorem zielonym): ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Staszica); ul. Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego – prawa strona); ul. Staszica; ul. 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Ducala – prawa strona); ul. 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Ducala – lewa strona i od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1 Maja – lewa strona); ul. Ducala; ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Rejtana); ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową); ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Rejtana); ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Rejtana do skrzyżowania z ul. Kołłątaja); ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sobieskiego); ul. Dworcowa (od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Sobieskiego); ul. Franciszkańska; ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Władysława Jagiełły); ul. Mickiewicza (wokół skweru św. Antoniego); ul. Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego – lewa strona); ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Dworcową); ul. Wyspiańskiego (od skrzyżowania z ul. Rejtana do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego).

Stawki opłat:

I strefa:

1 zł – za pierwsze pół godziny parkowania;

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania;

2,40 zł – za drugą godzinę parkowania;

2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania;

2 zł – za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

II strefa:

1 zł – za pierwszą godzinę parkowania;

1,20 zł – za drugą godzinę parkowania;

1,40 zł – za trzecią godzinę parkowania;

1 zł – za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

Opłata abonamentowa (miesięczna):

150 zł – uprawnia do parkowania samochodu na każdym płatnym miejscu postojowym.

Opłata dla mieszkańców, którzy mieszkają przy ulicach płatnych stref (miesięczna):

50 zł za pierwszy samochód, 80 zł za drugi i każdy kolejny samochód (uprawniającą do parkowania na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz przy jednej wskazanej ulicy dodatkowej w bezpośrednim jej sąsiedztwie).

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle