Znamy wyniki matur w krośnieńskich szkołach

Tegoroczni krośnieńscy maturzyści poznali wyniki egzaminu. Ze uwagi na trwającą pandemię tegoroczne matury rozpoczęły się dopiero 8 czerwca br. i trwały do 29 czerwca br. Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Uczeń, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Maturzyści z krośnieńskich szkół osiągnęli średnią zdawalność egzaminu 80% tj. wynik powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. Dla porównania średnia w Polsce wyniosła 74% a wojewódzka 75,2%.

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących średnia zdawalność wyniosła 85%. Najlepszymi wynikami – uwzględniając szkoły samorządowe oraz prowadzone przez inne podmioty – pochwalić się mogą maturzyści z I LO im. M. Kopernika – 98,6%. Bardzo dobry wynik uzyskali także uczniowie II LO im. Konstytucji 3 Maja – 95,3% oraz III Liceum Ogólnokształcącego – 95,3%. Wśród szkół prowadzonych przez inne podmioty maturzyści Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. B. Markiewicza uzyskali- 93,5 % a Zespołu Szkół Muzycznych- 91,7% .

Średni wynik maturzystów z liceów ogólnokształcących z Krosna wyniósł 85%, w Województwie Podkarpackim 84,2% natomiast w kraju 81,1%.

Absolwenci krośnieńskich techników osiągnęli średni wynik na poziomie 72%. Najlepsze wyniki zanotowali maturzyści Technikum Nr 5 (Elektryk) – 92,9%. Warto także podać wyniki w Technikum Nr 3 im. S. Staszica (Mechanik) – 71,9% oraz Technikum Nr 6 im. J. Sas Zubrzyckiego (Budowlanka) – 71,9%. Średni wynik w krośnieńskich technikach wyniósł 72%, w Województwie Podkarpackim 62,8% a w kraju 62,2%.

Z danych podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że egzaminu w Polsce nie zdał co czwarty maturzysta.

Wyniki potwierdzają, że wybór krośnieńskich szkół to dobra inwestycja w swoją przyszłość a szkoły w naszym mieście właściwie przygotowują swoich uczniów zarówno do kontynuacji nauki, jak i wykonywania zawodu.

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać min. 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych. Egzamin poprawkowy został zaplanowany na 8 września br.

Źródło: UM Krosna