Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podsumował kolejny etap inwestycji wodno-kanalizacyjnych

25 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 5 kilometrów sieci wodociągowej. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podsumował trzeci etap programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. Tym razem w projekcie uczestniczyły trzy gminy – Jedlicze, Kołaczyce i Dębowiec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.