Czeczenia wczoraj i dziś

Spotkanie wokół publikacji Czeczenia Ramzana Kadyrowa połączone z wystawą fotografii Czeczenia 03.


Dr Bartosz Gołąbek wraz ze studentami – autorzy publikacji Czeczenia Ramzana Kadyrowa zaprezentują obraz współczesnej Czeczenii.

Jacek Wnuk – autor fotografii wykonanych w Czeczenii jesienią 2003 roku, przedstawi kulisy pracy na Północnym Kaukazie w czasie konfliktu zbrojnego.

 

26 lutego 2019 r. (wtorek), godz. 17.00

Biblioteka PWSZ w Krośnie
Rynek 1, II piętro (sala 202)