Serial “Wędrowanie bez plecaka”

Wędrowanie bez plecaka

wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego pogranicza

Produkcja powstała w ramach projektu, którego celem była promocja pogranicza polsko-słowackiego poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, szczególnie w kontekście turysty pieszego. Zleceniodawcą serialu było Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
"Szlak Wielkich Artystów"
"Szlak astronomii i karpackiego nieba"
"Szlak uzdrowisk i źródeł mineralnych"
"Szlak kultury ludowej i mniejszości etnicznej"
"Szlak unikatowej przyrody pogranicza"
"Szlak innowacyjności"
"Szlak Miast Karpackich"
"Szlak historii I i II Wojny Światowej"