Kontakt

OBIEKTYW Film Studio Bogdan Miszczak
ul. Bohaterów Westerplatte 16A
38-400 Krosno

tel. 13 493 80 06
e-mail: redakcja@tvobiektyw.pl, produkcja@tvobiektyw.pl
www.telewizjaobiektyw.pl
www.tvobiektyw.pl

Dostawcą usługi medialnej jest:

OBIEKTYW Film Studio Bogdan Miszczak
ul. Bohaterów Westerplatte 16A
38-400 Krosno 
tel. 13 493 80 06
e-mail: redakcja@tvobiektyw.pl
www.telewizjaobiektyw.pl
www.tvobiektyw.pl

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Tel. 22 597 3000
www.krrit.gov.p