Polscy Wizjonerzy

“Polscy Wizonerzy"

Cykl “Polscy Wizonerzy” powstał z myślą o przybliżeniu szerszej publiczności wybitnych Polaków – mężów stanu, polskich naukowców, wynalazców i wizjonerów.

Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński w filmie „Jako w niebie, tak i w Komańczy”

POLSCY WIZJONERZY I

Kardynał Stefan Wyszyński, Wielki Polak, którego decyzje wywarły olbrzymi wpływ na dzieje Polski.

Ignacy Łukasiewicz w filmie „Łukasiewicz – nafciarz romantyk”

POLSCY WIZJONERZY II

Ignacy Łukasiewicz – bohater ponadczasowy, powstaniec, ale przede wszystkim twórca przemysłu naftowego na terenach ubogiej Galicji.

Marian Wieleżyński
w filmie „Wieleżyński – alchemik ze Lwowa”

POLSCY WIZJONERZY III

Marian Wieleżyński – wynalazca, społecznik, a także twórcą pierwszego na świecie gazociągu w Borysławsko-Drohobyckim Zagłębiu Naftowym.

Rudolf Weigl w filmie „Zwyciężyć tyfus”

POLSCY WIZJONERZY IV

Naukowiec, biolog, wynalazca szczepionki na tyfus plamisty. Zastosowanie jego szczepionki na tyfus plamisty uratowały życie milionów ludzi na całym świecie.