Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Kwietne łąki, ławki solarne, rewitalizacja zbiorników wodnych oraz zielone przystanki – to tylko niektóre z inwestycji zaplanowanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Celem jest m.in. poprawa jakości powietrza oraz przeciwdziałanie tzw. Miejskiej Wyspie Ciepła. Na inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury Związek pozyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości ponad 8 milionów złotych.