W Rzeszowie powstają przejazdy rowerowe

Będzie ich w sumie pięć. Są budowane m.in. w ścisłym centrum miasta – na skrzyżowaniu al. Cieplińskiego z al. Piłsudskiego. Koszt całej inwestycji to ponad 1,6 mln zł.

Budowa przejazdów to efekt wniosków i rozmów Konrada Fijołka, prezydenta Rzeszowa z przedstawicielami rzeszowskiego środowiska rowerowego. Wytypowanych zostało pięć skrzyżowań, na których powinny powstać tego typu udogodnienia. Zadaniem wybranego w przetargu wykonawcy (Zakład Usługowo – Produkcyjny ELSTOP z Nowego Sącza) było opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejazdów.

Prace w terenie są już zawansowane. Na skrzyżowaniu w ścisłym centrum Rzeszowa – al. Piłsudskiego z al. Cieplińskiego zabezpieczono istniejące sieci podziemne, wybudowano kanalizację kablową pod nowe sygnalizatory i fundamenty pod nie oraz wykonano warstwy podbudowy pod chodniki, na których będzie układana kostka.

Na skrzyżowaniu al. Batalionów Chłopskich z ul. Przemysłową montowane są już nowe sygnalizatory. Z kolei na skrzyżowaniach ul. Langiewicza z al. Batalionów Chłopskich i al. Powstańców Warszawy i ul. Hetmańskiej do zakończenia zadania pozostało ułożenie asfaltowej nawierzchni na ścieżce rowerowej oraz wykonanie oznakowania. Na ostatnim z przejazdów – na skrzyżowaniu al. Witosa, ul. Wiktora i ul. Wyspiańskiego rozpoczęto korytowania terenu pod budowę odcinka chodnika.

Wartość inwestycji to 1 655 740,00 zł. Planowany termin wykonania robót – koniec listopada 2023 r. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej, z programu Polska Wschodnia.

inf. prasowa
Urząd Miasta Rzeszowa