Zbiórka makulatury

2 listopada 2018 roku rozpoczęła się w Rymanowie akcja pomocy mieszkańcom Afryki. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie oraz samorząd gminy Rymanów organizuje zbiórkę makulatury na budowę studni w Afryce.
W każdym tygodniu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Osiedle 40 w Rymanowie czynny będzie punkt zbiórki makulatury w dostosowanym do tego celu i oznakowanym kontenerze. Pozyskane ze sprzedaży makulatury środki finansowe organizatorzy zbiórki przekażą polskim misjonarzom na budowę kolejnych studni dla Afrykańczyków.

W akcję zaangażowani są oprócz ww. również wójtowie i burmistrzowie gmin sąsiednich, parafie, szkoły, ZGK w Rymanowie, pracownicy UG w Rymanowie oraz inne osoby.