Beata Trzop wygrała konkurs na dyrektora jasielskiego szpitala

Do konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle stanęło sześć osób. W tajnym głosowaniu najwięcej głosów otrzymała Beata Trzop.

– Mimo iż wszyscy pretendenci do objęcia stanowiska dyrektora jasielskiego szpitala reprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny i duże doświadczenie zawodowe, najlepszą kandydatką okazała się Beata Trzop, która otrzymała największą liczbę głosów – czytamy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Konkurs został rozstrzygnięty 19 marca.

Beata Trzop posiada wykształcenie medyczne oraz prawno-administracyjne. Z jasielską lecznicą związana jest od 1989 roku. Od 1999 roku pełni funkcje kierownicze.

– Po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Rzeszowie na Wydziale Pielęgniarstwa, rozpoczęła pracę w jasielskim szpitalu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Następnie, po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, wykonywała pracę na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych i Umów. Od 1999 r. pełni funkcje kierownicze – najpierw Zastępcy Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru, później Kierownika Działu Kadr i Szkoleń, Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru, a następnie Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych – czytamy dalej w komunikacie.

Obecnie Beata Trzop pracuje na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Strategii i Rozwoju.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Jaśle

Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle