Na zrekultywowanej części składowiska odpadów powstała farma fotowoltaiczna

Krośnieński Holding Komunalny zagospodarował teren po dawnym składowisku odpadów i na zrekultywowanej części zbudował farmę fotowoltaiczną. Moc instalacji wynosi 650 kW, a wyprodukowana przez nią energia elektryczna trafi do położonego w pobliżu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Instalacja powstała przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie, na zrekultywowanej części składowiska odpadów, i docelowo ma zasilać w energię elektryczną zmodernizowaną część mechaniczną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Moc instalacji została dobrana tak, by w szczytowych momentach produkcji zapewnić znaczną część energii elektrycznej niezbędnej do pracy Zakładu.

Spółka chciała w sposób efektywny wykorzystać zrekultywowaną część składowiska. Pomysł na budowę instalacji fotowoltaicznej to nic innego, jak kontynuacja naszej strategii w kwestii wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ma określone zapotrzebowanie na energię elektryczną i zasilanie go tzw. zieloną energią przyniesie nam wymierne korzyści, zarówno ekologiczne, jak i finansowe – podkreśla prezes J. Fic.

Instalacja, która powstała na byłym składowisku odpadów, składa się z 1460 sztuk paneli fotowoltaicznych, które ułożone w pięciu rzędach zajmują powierzchnię ok. 30 arów. Jest to kolejna inwestycja Spółki w zakresie budowy własnych źródeł energii. Energię elektryczną na potrzeby Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego produkuje już 8 innych obiektów prądotwórczych, w tym m.in. 5 instalacji fotowoltaicznych, turbina wodna w Sieniawie, elektrownia biogazowa i elektrociepłownia na biomasę. W ten sposób Spółka zapewnia już sobie ok. 95 proc. energii, z własnej produkcji, potrzebnej do funkcjonowania wszystkich jej Zakładów. Przy czym – całość produkowanej przez Spółkę energii to energia odnawialna.

Wykonawcą inwestycji przy ul. Białobrzeskiej jest firma Archigon z Tarnowa. Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia br. Koszt przedsięwzięcia wynosi prawie 2,2 mln złotych (brutto), z czego 30% stanowi dotacja z NFOŚiGW w Warszawie.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny

Fot. Krośnieński Holding Komunalny