Nowe przepisy dotyczące Krośnieńskiej Karty Mieszkańca

Od połowy lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące Krośnieńskiej Karty Mieszkańca. Ogólna zasada przyznawania karty i obowiązujących z nią zniżek się nie zmienia. Nowością jest to, że na karcie pojawi się data jej ważności. Dotychczas dokument był bez terminu ważności. Teraz na karcie musi pojawić się specjalny hologram.

Co to oznacza dla posiadaczy Krośnieńskiej Karty Mieszkańca?

Karty, które mamy zachowują swoją ważność do końca 2020 r. Jednak aby nadal móc korzystać ze zniżek konieczna będzie wizyta w urzędzie. Dla potwierdzenia tożsamości oprócz samej karty trzeba zabrać dowód osobisty.

Ogólna zasada przyznawania Krośnieńskiej Karty Mieszkańca się nie zmienia. Jedyną bardzo istotną zmianą jest to, że każda Karta, aby zachować swoją ważność musi mieć specjalny hologram.

Dwa rodzaje hologramów
Złoty z widoczną literą „S” czyli dla Seniorów. Jest przyznawany jest bezterminowo posiadaczom karty, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat,
Srebrny hologram dla pozostałych mieszkańców Krosna, będzie miał dodatkowo umieszczoną datą, która będzie jednocześnie datą ważności karty, tj. do 31 grudnia 2022 r. Aby ponownie przedłużyć ważność swojej karty na kolejne 5 lat trzeba będzie ponownie zgłosić się do urzędu nie wcześniej jednak niż w lipcu 2022 r.

Krośnieńska Karta Mieszkańca to program realizowany przez miasto Krosno od 2017 r. Został opracowany z myślą o mieszkańcach miasta. Priorytetem tego programu jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do różnego rodzaju usług w systemie rabatowym. Karta jest wydawana tym, którzy mieszkają w w Krośnie i tutaj płacą swoje podatki, tutaj też korzystają z wszystkich usług.