Nowe stawki opłat za abonament w strefie płatnego parkowania w Krośnie

Od wtorku 23 stycznia 2024 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za abonament parkingowy w strefie płatnego parkowania.
 
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Krosna nr LXVI/1889/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku, będą obowiązywały nowe opłaty za abonament zwykły za parkowanie jednego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w strefie płatnego parkowania.

Stawki abonamentów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krosna:

L.p.Rodzaj abonamentuWysokość stawek opłat (zł)
w I SPP
Wysokość stawek opłat (zł)
w II SPP
Wysokość stawek opłat (zł)
w III SPP
1.Abonament zwykły na okres
1 miesiąca
 
1809060
2.Abonament zwykły na okres
3 miesięcy
490240160
3.Abonament zwykły na okres
6 miesięcy
860430290
4.Abonament zwykły na okres
12 miesięcy
1620810540

Dodatkowo została rozszerzona strefa płatnego parkowania o parking zlokalizowany przy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wolności.

Zmieniono kwalifikacje parkingu przy ul. Powstańców Warszawskich i przy ul. Wojska Polskiego (od Placu Monte Casino do Ronda „Honorowych Dawców Krwi”). Wymienione parkingi będą w III strefie płatnego parkowania.

serwis inf. UM Krosna