Prezydent powołał Krośnieńską Radę Biznesu

19 przedstawicieli przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu zostało powołanych przez prezydenta Piotra Przytockiego do Krośnieńskiej Rady Biznesu. Wczoraj (20 grudnia) Rada zainaugurowała działalność.

Krośnieńska Rada Biznesu to społeczne ciało doradcze, a celem jej powołania jest rozwój współpracy samorządu z przedsiębiorcami, lepsze dostosowanie oferty usług publicznych do ich potrzeb, a także zwiększenie zaangażowania biznesu w sprawy lokalne istotne dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Otwarty nabór kandydatów został przeprowadzony w listopadzie br. 

Członkowie Rady reprezentują szeroki przekrój sektorów istotnych dla rozwoju miasta – motoryzację, lotnictwo, produkcję szkła, branżę naftowo-gazowniczą, branżę tworzyw sztucznych, IT, hotelarstwo, gastronomię, budownictwo, branżę deweloperską, energetyczną, rzemiosło, naukę, usługi edukacyjne i wychowawcze oraz usługi dla biznesu, w tym prawne i podatkowe – podkreśla prezydent Piotr Przytocki. – Liczę na udział Rady w wypracowywaniu rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości, integrowaniu środowiska, promowaniu Krosna jako miasta atrakcyjnego do życia, prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania – dodaje prezydent.

Skład Krośnieńskiej Rady Biznesu:

 • dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie,
 • Barbara Bartosik-Pękalska, Glob-Cars Sp. z o.o.,
 • Piotr Długosz, STIMO Sp. z o.o.,
 • Marek Drozd, Total Turbo Service,
 • Przemysław Jurczak, FA Krosno S.A.,
 • Sławomir Juryś, JSystem Sp. z o.o.,
 • Inga Kamińska, Krosno Glass S.A.,
 • Marek Kiełtyka, Cech Rzemiosł Różnych,
 • Bogusław Kogut, Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o.,
 • Paweł Kuffner, KRP Sp. z o.o.,
 • Zbigniew Leniowski, PGNiG Technologie S.A.,
 • Bożena Pacek, Kancelaria Podatkowa,
 • Paweł Panasiuk, INNERGO Systems Sp. z o.o.,
 • Rafał Prync, Pałac Polanka, PPHU Reno-Dach,
 • Marek Sanocki, SPLAST Sp. z o.o.,
 • Piotr Wietecha, WIETPOL Aerospace Sp. z o.o. Sp.k.,
 • dr Agnieszka Woźniak, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie,
 • Przemysław Wójcik, PP DOM Sp. z o.o.,
 • Łukasz Zajdel, Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych w Krośnie.

Podczas sesji inauguracyjnej członkowie odebrali akty powołania do Krośnieńskiej Rady Biznesu.

W części roboczej spotkania Rada pracowała nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Krosna na lata 2023-2030, który powstaje w ramach projektu finansowanego w  całości z Programu Pomoc Techniczna. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele wykonawcy opracowania – Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”.

Uczestnicy:

 • zapoznali się z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów Karpackiej Państwowej Uczelni oraz uczniów ostatnich klas krośnieńskich szkół średnich, które miało na celu zebranie opinii na temat oferty lokalnego sektora edukacji, informacji o planach na przyszłość oraz kwestii dotyczących przedsiębiorczości,
 • pracowali nad analizą SWOT, czyli określeniem silnych i słabych stron Krosna, a także szans i zagrożeń w odniesieniu do sfery gospodarczej,
 • ustalali hierarchię celów i kierunków działań w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • wypracowywali założenia do wybranych propozycji projektów,
 • zapoznali się z inicjatywą „Made in Krosno”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych, jako element promocji lokalnych firm i budowania patriotyzmu gospodarczego w oparciu o certyfikat „Made in Krosno”.

Pierwsze spotkanie Krośnieńskiej Rady Biznesu było bardzo owocne – ocenia dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. – Przed nami kolejne, a tematów do przepracowania z przedsiębiorcami jest wiele. Będziemy skupiać się przede wszystkim na tych, które zgłosili sami członkowie Rady. Wśród nich dominują kwestie tj. kształtowanie oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, rozwój współpracy z instytucjami oświatowymi, informacja gospodarcza w kwestiach dotyczących edukacji, praktyk zawodowych, programów kształcenia, informowanie młodych mieszkańców o możliwościach znalezienia dobrej, atrakcyjnej pracy w krośnieńskich firmach (wspólne portfolio), zachęcanie młodych do zamieszkania i pracy w Krośnie, rozwój zasobów mieszkaniowych, promocja Krosna jako miasta z perspektywami dla młodych ludzi – informuje zastępca prezydenta.

Kolejna sesja planowana jest na I kwartał 2023 r.

Powołanie Krośnieńskiej Rady Biznesu jest elementem Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Krosna, wdrażanym w projekcie pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO”. Projekt uzyskał finansowanie z Funduszy Norweskich oraz budżetu państwa.

inf. prasowa
UM Krosno