Projekt Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego dofinansowany przez NFOŚIGW

Krośnieński Holding Komunalny otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej blisko 4,4 mln zł dofinansowania na budowę trzech kolejnych instalacji fotowoltaicznych. Tym razem będą to instalacje PV z magazynami energii.

Dzięki umowie podpisanej przez Krośnieński Holding Komunalny z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w najbliższym czasie spółka wybuduje trzy instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 451 kWh wraz z magazynami energii o łącznej mocy 400 kWh.

Krośnieński Holding Komunalny zdecydował się na innowacyjne rozwiązanie i budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii elektrycznej, a NFOŚiGW wspiera finansowo tego typu inwestycje. Wykorzystując efektywnie odnawialne źródła energii można całkowicie przejść na czystą energię elektryczną – powiedział Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji.

Instalacje PV z magazynami energii powstaną w trzech różnych lokalizacjach, tj. na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej – instalacja o mocy 80 kWh i magazyn o mocy 40 KWh, na terenie Przepompowni ścieków przy ul. Ściegiennego w Krośnie – instalacja o mocy 21 kWh wraz z magazynem 10 kWh oraz na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów na zrekultywowanej części składowiska odpadów – instalacja o mocy 350 kWh i magazyn energii o mocy 350 kWh.

Magazyny energii w postaci akumulatorów baterii będą stabilizowały pracę instalacji OZE, bo jak wiemy instalacje fotowoltaiczne nie są całkowicie stabilnym źródłem. Są piki w produkcji energii, ale i przerwy. Zadaniem magazynów energii jest te wahania łagodzić i stabilizować, a magazynowana energia będzie miała dużo lepsze parametry – mówił wiceprezes NFOŚiGW w trakcie wizyty w Krośnie.

Niezależność i samowystarczalność energetyczna to priorytetowe kierunki rozwoju Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Aktualnie spółka posiada 18 instalacji prądotwórczych o łącznej mocy ok. 3600 kWh, a kolejne buduje lub przygotowuje do realizacji

– Mamy w spółce 13 instalacji fotowoltaicznych, ale bez magazynów energii. Instalacje PV z magazynami nie tylko zwiększą nasze zdolności wytwarzania własnej energii elektrycznej, ale też umożliwią jej magazynowanie i zastępowanie energii tradycyjnej, kupowanej z sieci, energią wyprodukowaną w OZE – podkreślił Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Magazyny energii to nic innego jak zespół urządzeń i akumulatorów służących do magazynowania wytworzonej energii elektrycznej, stabilizacji współpracy z siecią i zrównoważenia podawanej energii w różnych okresach czasu – wyjaśnił prezes Janusz Fic.

Według założeń energia produkowana przez nowe instalacje będzie w całości zużywana na potrzeby Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Projekt budowy trzech instalacji PV z magazynami realizowany jest w ramach programu NFOŚiGW – Ciepłownictwo powiatowe. Całkowity koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł, z czego blisko 4,4 mln zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Planowany termin zakończenia inwestycji – marzec 2025 r.

inf. prasowa Krośnieński Holding Komunalny