Przypominamy postać kardynała Stefana Wyszyńskiego

Podkarpaccy radni uchwalili rok 2020 na Podkarpaciu Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sejmik Województwa Podkarpackiego chce włączyć się w ten sposób w przygotowania do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w Warszawie, 7 czerwca 2020 r.
Prymas Polski przebywał na Podkarpaciu, był internowany w Komańczy, tutaj napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Historię pobytu prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy przedstawia m.in. dokument fabularyzowany “Jako w niebie, tak i w Komańczy”.

Prymas Tysiąclecia został aresztowany w 1953 roku i przez trzy lata przebywał w odosobnieniu. Władze komunistyczne czterokrotnie zmieniały mu miejsce pobytu. Komańcza kończy ten etap życia Wyszyńskiego.

W filmie zobaczymy min: Marka Kalitę ( prymas Stefan Wyszyński), Jerzego Trelę (Stanisław Wyszyński – ojciec prymasa) i Aleksandrę Popławską (Maria Okońska) oraz Mateusza Mikosia (leśnik Jan) i Dagny Mikoś (Cipora) (żona leśnika). Producentem filmu jest Telewizja Obiektyw.

“Jako w niebie, tak i w Komańczy”
Jerzy Trela (w roli Stanisława Wyszyńskiego – ojca prymasa) i Marek Kalita (w roli prymasa Stefana Wyszyńskiego)

“Jako w niebie, tak i w Komańczy” – Trailer filmu

Scenariusz filmu został opracowany w oparciu o archiwalne materiały dotyczące życia związane z działalnością prymasa.
Film przybliża jednocześnie codzienne życie prymasa, ale przede wszystkim przypomina jak doszło do powstania niezwykłego dzieła, Ślubów Jasnogórskich, które zostały złożone przez naród polski na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 r.

Książkę wraz z filmem można nabyć w redakcji Telewizji Obiektyw.
Kontakt z redakcją: tel. 13 493 80 06
e-mail: redakcja@tvobiektyw.pl