Startuje kampania “Zróbmy to w Krośnie”!

Krosno stawia na partycypację! Startuje kampania “Zróbmy to w Krośnie”!

Kampania “Zróbmy to w Krośnie” zaprasza mieszkańców i mieszkanki do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości miasta. Jej celem jest zaangażowanie społeczności lokalnej w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju miasta oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.

– Jesteśmy przekonani, że to właśnie mieszkańcy i mieszkanki Krosna są najlepiej zorientowani
w potrzebach swojej okolicy. Dlatego chcemy im przypomnieć o możliwości aktywnego udziału
w procesach decyzyjnych i realizacji projektów”
mówi Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna.

Kampania “Zróbmy to w Krośnie” przypomina mieszkańcom o różnych sposobach, dzięki którym mogą zaangażować się w rozwój miasta. Mają do dyspozycji Budżet Obywatelski, Konsultacje Społeczne, Rady Dzielnic i Osiedli oraz Inicjatywę Lokalną. To narzędzia, które dają szansę na wyrażenie opinii, zgłaszanie pomysłów oraz decydowanie o lokalnych inwestycjach. Celem kampanii jest budowanie przestrzeni do dialogu i współpracy między mieszkańcami a władzami miasta, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Krosna.

– Zachęcamy wszystkich mieszkańców Krosna do aktywnego udziału w kampanii ‘Zróbmy to
w Krośnie’. Wasze zaangażowanie i pomysły są kluczowe dla rozwoju naszego miast
a” – dodaje prezydent.

Według Agnieszki Matuszyńskiej-Dziewitek z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie, współrealizatora kampanii, a także warsztatów i szkoleń dla mieszkańców i urzędników poświęconych tematyce partycypacji ta inicjatywa może być nowym otwarciem dla działań na rzecz dialogu pomiędzy mieszkańcami i miastem, w którym urząd uważniej niż do tej pory wsłuchuje się w ich głos.

Więcej informacji na temat kampanii i możliwości zaangażowania się mieszkańców i mieszkanek można znaleźć na stronie internetowej www.krosno.pl/zrobmy-to. “Zróbmy to w Krośnie” – bo to właśnie Ty możesz mieć decydujący wpływ na kształt naszego miasta!

Przeprowadzone badanie oraz warsztaty partycypacyjne są częścią przedsięwzięcia „Dialog samorządu z interesariuszami, aktywizacja mieszkańców i zwiększenie efektywności partycypacyjnych metod realizacji działań” realizowanego w ramach projektu pn. Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Urząd Miasta Krosna