„Świat, którego nie ma”- Promocja albumu z fotografiami Stanisława Nawracaja!

Dzisiaj (środa, 27 października 2021 roku) w auli Karpackiej Państwowej Uczelni ul. Kazimierza Wielkiego odbędzie się spotkanie promujące nowy album ze zdjęciami Stanisława Nawracaja, ukazujący świat z lat 50.-70. XX w.

W ramach spotkania planowane jest m.in. spotkanie ze Stanisławem Nawracajem, krótkie prelekcje nt. albumu i walorów zawartych w nim fotografii, a na końcu sprzedaż wydawnictwa. Do współtworzenia tego wydarzenia zostali zaproszeni: Hanna Wajda-Lawera, Wioletta Zimmerman-Szubra, Jacek Wnuk, Kazimierz Wojewoda, Paweł Fiejdasz, Wacław Turek, Damian Krzanowski, Bogusław Orłowski i Tomasz Jefomow.

Stanisław Nawracaj urodził się w 1932 roku w Jodłowej, a od lat 60. XX wieku mieszka i pracuje w Krośnie. Po ukończeniu studiów geograficznych nauczał w Kietrzu Śląskim w liceum ogólnokształcącym, a następnie w Krośnie: w technikum przemysłowo-pedagogicznym, technikum mechanicznym, studium nauczycielskim, studium kulturalno-oświatowym i centrum kształcenia ustawicznego. Był uczestnikiem ok. 30. wystaw regionalnych i ogólnopolskich, indywidualnych i zbiorowych oraz laureatem wielu z nich. Brał także udział w zbiorowych wystawach za granicą, m.in. w Czechosłowacji, Kanadzie, Argentynie, Belgii, Brazylii, na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie i w Rumunii. Korzystało z jego dorobku wiele wydawnictw albumowych i książkowych, czasopisma oraz wydawcy widokówek i kalendarzy Stanisław Nawracaj jest najbardziej znany ze zdjęć, które w 2017 roku pojawiły się w albumie Krosno miasto i ludzie.

Po 4 latach od tamtej publikacji ukazał się kolejny album z fotografiami jego autorstwa. Świat, którego nie ma, czyli podkarpackie wędrówki fotograficzne Stanisława Nawracaja w latach 50.-70. XX w. to album, w którym możemy zobaczyć, zatrzymane w kadrze, okruchy ówczesnego codziennego życia: prace polowe i gospodarskie, zakłady pracy, miejsca wypoczynku i pracy stare budowle,oraz liczne portrety. Zdjęcia te stanowią unikalny zapis świata, którego już nie ma, który bezpowrotnie przeminął, lub właśnie przechodzi do historii. Do walorów historycznych i etnograficznych albumu dochodzi też wysoka jakość fotografii – zarówno pod względem doboru tematu zdjęć, jak też warsztatu ich wykonania.

Album ten zostanie po raz pierwszy zaprezentowany na spotkaniu promocyjnym, które odbędzie się już dzisiaj (27 października 2021 roku w auli Karpackiej Państwowej Uczelni ul. Kazimierza Wielkiego o godzinie 18. Wstęp wolny.


Album został wydany w formacie A4, w twardej oprawie, w dwóch wersjach. Jedna z nich, w białej twardej oprawie, zawiera 224 strony i 368 zdjęć. Druga w oprawie czarnej została poszerzona o suplement, w którym na dodatkowych 16 stronach prezentowanych jest 26 zdjęć Krosna wybranych z publikacji z 2017 roku. Ta wersja jest skierowana do tych, którzy nie posiadają pierwszego albumu Stanisława Nawracaja.