Trwa nabór projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego

Jaślanie sami mogą zdecydować na co chcą przeznaczyć pól miliona złotych w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Ostateczny termin składania propozycji przez mieszkańców mija 11 września.

Propozycje projektów mogą obejmować zarówno zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie i modernizacji istniejących obiektów, dróg czy budynków. Można również zgłaszać propozycje dotyczące zagadnień społecznych z zakresu edukacji, kultury i wzajemnych działań na rzecz mieszkańców. – Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy ma realną szansę na realizację swoich pomysłów i zmianę swojego najbliższego otoczenia. Postawmy zatem na rozwój i weźmy sprawy w swoje ręce! – zachęca Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Swoje pomysły można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego w Miejskim Systemie Konsultacji Społecznych pod adresem www.konsultacje.um.jaslo.pl Komplet dokumentów potrzebny do złożenia wniosku można także otrzymać, po zgłoszeniu takiej prośby, na adres mailowy konsultacje@um.jaslo.pl

Formularze dostępne są również w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (parter, pok. nr 19). Przypominamy, że do każdej propozycji projektu należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez 25 mieszkańców Jasła, którzy ukończyli 13 lat.

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle