Trwa rekrutacja w krośnieńskich przedszkolach miejskich

Rodzice dzieci zamieszkałych w Krośnie mogą składać wnioski o przyjęcie do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.

Na nowy rok szkolny miejskie przedszkola oferują 1325 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Pierwszeństwo przy zapisach miały dzieci aktualnie uczęszczające do danej placówki. Deklaracje kontynuacji dalszego uczęszczania do przedszkoli złożyło 913 rodziców przedszkolaków. Pozostało 412 wolnych miejsc dla dzieci, które rozpoczną w tym roku edukację przedszkolną.
Rekrutacja rozpoczyna się jutro (22 luty) i trwać będzie do 28 lutego 2019 r. do godz. 15.30

Wniosek o przyjęcie do przedszkola wypełnia się w systemie NABÓR na stronie nabor.pcss.pl/krosno/ w zakładce Wypełnij podanie (we wniosku można wskazać nie więcej niż trzy przedszkola). Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku oraz skompletowaniu załączników potwierdzających spełnianie wybranych kryteriów wniosek trzeba złożyć w przedszkolu wybranym na pierwszej preferencji. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola, przy czym wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski wypełnione elektronicznie, ale nie przyniesione do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Na stronie nabor.pcss.pl/krosno można znaleźć kryteria przyjęć do przedszkoli, terminy rekrutacji oraz wszelkie potrzebne dokumenty, wzory i wyjaśnienia. O przyjęciu do danego przedszkola decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie kryteriów rekrutacyjnych, potwierdzonych stosownymi załącznikami.

Zestawienie liczby oddziałów i miejsc rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020 w miejskich przedszkolach ogólnodostępnych (źródło: krosno.pl)