Informacja o podjętych decyzjach przez Miasto Rzeszów w związku z koronawirusem

MPK Rzeszów informuje, że podjęte zostały następujące decyzje:

1.      Wstrzymanie sprzedaży biletów przez kierowców autobusów.

2.      Drzwi otwierane i zamykane będą przez kierowców, bez potrzeby naciskania przez pasażerów tzw. „ciepłego guzika”

3.      Z wsiadania i wysiadania pasażerów wyłączone zostają przednie drzwi.

4.      Z dostępu dla pasażerów zostaje wyłączona, oznaczona taśmami, strefa w pobliżu stanowiska kierowcy.

MOPS

„W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Urząd Miasta Rzeszowa wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków o wydanie kart:

– Karta Dużej Rodziny,

– Karta „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”,

– Ogólnopolska Karta Seniora.”.

ROSIR

Od dnia dzisiejszego do odwołania ROSiR zamyka dostęp do hali RCSW Podpromie , hali ROSiR przy ul. Pułaskiego oraz hali tenisowej przy ul. Jałowego.

Rzeszów gotowy na bezpieczne nauczanie on-line

Decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa, już od dwóch lat wszyscy uczniowie rzeszowskich szkół w ramach projektu Innowacyjna Edukacja poprzez portal https://edu.erzeszow.pl  mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do pełnej, zaawansowanej wersji oprogramowania Microsoft Office 365,  zarekomendowanej 12 marca  przez Kancelarię Premiera RP jako narzędzie do zdalnej nauki.

Projekt obejmuje ok. 4 tys. nauczycieli i ponad 30 tys. uczniów wszystkich rzeszowskich szkół, którzy mają uprawnienia do instalacji wszystkich składników pakietu Office 365 na 5 komputerach, 5 tabletach oraz 5 smartfonach.

Jednym z najbardziej użytecznych elementów Office 365 jest wykorzystywany przez rzeszowskie szkoły Microsoft Teams, który łączy w sobie elementy komunikacji i pracy grupowej, możliwości przekazywania treści, oceniania prac uczniów oraz połączenia aplikacji edukacyjnych w jednym miejscu.

Nauczyciele rzeszowskich szkół zostali przeszkoleni przez certyfikowanych trenerów Microsoft z wykorzystywania funkcjonalności pakietu Microsoft Office 365 do wspomagania procesu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Dzięki wprowadzeniu profesjonalnych technologii oraz nabytym przez nauczycieli umiejętnościom rzeszowskie szkoły są przygotowane do prowadzenia zajęć zdalnie, co okazuje się być szczególnie przydane podczas sytuacji kryzysowej, z którą mamy obecnie do czynienia.

Nauczyciele mają odpowiednie narzędzia do przygotowywania i przesyłania  materiałów dydaktycznych dla uczniów, równocześnie mogą ich używać do sprawdzania stopnia opanowania przez uczniów wiedzy.

Współdzielenie treści dostępnych dla wszystkich w chmurze umożliwia uczniom przygotowywanie informacji i współredagowanie prezentacji z poszczególnych przedmiotów. 

Microsoft Teams oraz wdrożony w rzeszowskich szkołach  e-dziennik UONET+ pomaga również administracji, nauczycielom szkoły, uczniom i ich rodzicom na pozostawanie w kontakcie zdalnym na bieżąco i dzielenie się ważnymi informacjami.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa w Wydziale Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub mailowego oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP.

REJESTRACJA POJAZDÓW tel. 17 875 4488

WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 17 875 4578

ZGŁASZANIE NABYCIA tel. 17 875 4584

ZGŁASZANIE ZBYCIA 17 875 4577

LICENCJE TRANSPORTOWE tel. 17 875 4088

SZKOŁY NAUKI JAZDY, STACJE KONTROLI POJAZDÓW tel. 17 875 4478; 17 875 4489

WNIOSKI O WYDANIE PRAWA JAZDY, WTÓRNIK PRAWA JAZDY, WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW MOŻNA WYSYŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ LUB ELEKTRONICZNIE

ODBÓR PROFILI KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW OSPBIŚCIE PO WCZESNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

WYSYŁANIE ORYGINAŁÓW ORZECZEN LEKARSKICH PSYCHOLOGICZNYCH LUB INNYCH DOKUMNTÓW ZWIAZANYCH Z PRAWAMI JAZDY DROGA POCZTOWĄ

ZWROTY PRAWA JAZDY OSOBISCIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

PRAWA JAZDY TEL. KONTAKTOWE: 17 875 4574; 17 875 4575;

ZATRZYMANE PRAWA JAZDY, COFNIĘTE UPRAWNIENIA : 17 875 4573

ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE I PRAWA JAZDY ZATRZYMANE ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI TEL. 17 875 4476

PUNKTY KARNE TEL. 17 875 4571; 17 875 4572

Urząd Stanu Cywilnego

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Urząd Stanu Cywilnego prosi i apeluje o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie. Pełną informację dotycząca sposobu załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego można uzyskać telefonicznie pod ogólnodostępnym numerem telefonu 177 88 99 00 lub bezpośrednio u pracowników merytorycznych pod następującymi numerami telefonów:

Dział rejestracji urodzeń: sporządzenie aktu urodzenia dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy tel. 17 875 46 50, 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875 46 47,

Dział małżeństw: przyjmowanie zapewnień przedślubnych i ustalanie terminu ślubu cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego w formie konkordatowej,  wpisywanie zagranicznych aktów małżeństw oraz wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą tel. 17 875 46 07, 17 875 46 21

Dział rejestracji zgonów: sporządzenia aktu zgonu oraz  wpisywanie zagranicznych aktów zgonu tel. 17 875 46 10,  17 875 44 79

Archiwum: wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego tel. 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55, 17 875 44 37

Dział do spraw: zmiany imienia i nazwiska oraz wpisywania zagranicznych aktów urodzeń tel. 17 875 46 20

Osoby dokonujące zgłoszenia urodzenia noworodka proszone są o składanie wniosków za pośrednictwem platformy e-PUAP, zaś ubiegające się  o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym za pośrednictwem platformy e-PUAP lub drogą korespondencyjną.
W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia sposobu załatwienia sprawy i zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Apelujemy również do mieszkańców aby nie odwiedzali z dziećmi placów zabaw i nie korzystali z siłowni plenerowych.

inf. Biuro Prasowe Miasta Rzeszów