Trwa rozbudowa skrzyżowania ulic Lwowskiej i Mieszka I w Rzeszowie

Wykonane zostało już koryto pod konstrukcję jezdni na zatoce autobusowej i poszerzeniach przy ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I, prowadzone są także prace przy przebudowie instalacji podziemnych.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Lwowskiej i Mieszka I w Rzeszowie jest inwestycją wartą ponad 5,5 mln zł, dofinansowaną z funduszy Unii Europejskiej. Prace rozpoczęły się ubiegłoroczną jesienią. Obejmują one m.in. zmianę geometrii skrzyżowania, budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę ul. Lwowskiej na odcinku o długości 270 m i budowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, przebudowę zatok autobusowych i kolidujących z inwestycją sieci podziemnych. Z kolei przebudowa ul. Mieszka I obejmuje odcinek o długości 120 m.

Wybrany w przetargu wykonawca prac – MG Infrastruktura z Rzeszowa wykonał już m.in., koryto pod konstrukcję jezdni na zatoce autobusowej i poszerzeniach ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I oraz ułożył warstwy nowego podłoża. Przebudowane i zabezpieczone zostały już sieci teletechniczne, zaawansowana jest przebudowa instalacji elektrycznej.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Lwowskiej i Mieszka I zakończy się w sierpniu tego roku.

inf. prasowa

UM Rzeszów