W Dukli odbyła się konferencja ws. Zagłębia Aktywnej Turystyki

Sygnatariusze Zagłębia Aktywnej Turystki chcą, aby inicjatywa została wpisana do strategii „Podkarpackie 2030”. O szansach rozwoju projektu rozmawiali w Dulki sygnatariusze porozumienia, parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zagłębie Ambitnej Turystyki zostało powołane dwa lata temu z inicjatywy Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka”. Porozumienie zakłada stworzenie nowego rodzaju komercyjnej turystyki połączonej organizacyjnie i funkcjonalnie z przemysłem edukacyjno-wychowawczym. Celem przedsięwzięcia jest rozwój potencjału i walorów Beskidu Niskiego.