W JDK odbyły się warsztaty literackie poświęcone twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Zajęcia zorganizowano w ramach realizowanego przez dom kultury projektu „Miłość jest poezją – Baczyński w Jaśle”. Jego celem jest popularyzacja wczesnej twórczości poezji, głównie utworów poświęconych jaślance Annie Żelazny.