W KROŚNIE POWSTANIE DZIENNY DOM „SENIORA+”

W Krośnie przy ul. Czajkowskiego 38, w budynku dawnego ośrodka rehabilitacyjnego, powstanie Dzienny Dom „Senior+”. Tam seniorzy pod okiem instruktorów terapii i fizjoterapii będą mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć. Miasto na swój koszt wyremontuje i dostosuje pomieszczenia do potrzeb seniorów. Wyposażenie za kwotę ponad 270 tys. zł będzie zakupione ze środków, które miasto pozyskało w ramach Programu „Senior +”.

Celem utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Krośnie jest zapewnienie wsparcia dla mieszkańców Krosna w wieku 60+ w ich codziennym funkcjonowaniu, zapewnienie im opieki, pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, zwiększenie aktywności ruchowej, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych.

Będzie to placówka dziennego pobytu oferująca pomoc osobom starszym, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub poczucie osamotnienia wymagają wsparcia, a także  pozytywnie wpłynie na poprawę codziennego funkcjonowanie tych osób.

Miasto pozyskało dotację na wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”. Środki w kwocie ponad 270 tysięcy złotych zostały przyznane w ramach Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2024.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup, między innymi: mebli, sprzętu do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, rehabilitacji i kinezyterapii seniorów, sprzętu gospodarstwa domowego oraz akcesoriów do prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i terapii zajęciowej.

Pomieszczenia w budynku przeznaczonym na ośrodek wsparcia dla seniorów wymagają dostosowania do standardów obowiązujących w tego typu placówkach. Prace adaptacyjne zostaną sfinansowane z budżetu miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *