Warsztaty artystyczne w BWA Krosno

Warsztaty artystyczne i edukacyjne organizowane w BWA Krosno to zajęcia humanistyczne i graficzne, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Każda z grup jest otwarta na wszystkich chętnych.

Słuchacze poszczególnych grup prowadzeni są indywidualnie, biorąc pod uwagę ich umiejętności, szybkość przyswajania wiedzy, a także poziom zaawansowania.

Zostało uruchomionych cztery rodzaje zajęć:

Animacja poklatkowa i film
Komiks
Plastyka i plastyka z elementami sensoplastyki
Fotografia

Każda z grup jest otwarta na wszystkich chętnych. Wewnątrz niej słuchacze prowadzeni są indywidualnie, biorąc pod uwagę ich umiejętności, szybkość przyswajania wiedzy a także poziom zaawansowania. W ten sposób uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania, a także nabierają doświadczenia.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej BWA Krosno

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel.: 13 43 261 87, lub na adres e-mail: galeria@bwakrosno.pl. Nabór na warsztaty jest ciągły.