“Weź głęboki oddech” – spot promocyjny

„Weź głęboki oddech”, to projekt, który ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie czynników wywołujących przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która najczęściej dotyka aktywnych i biernych palaczy tytoniu, mieszkańców miejscowości szczególnie zanieczyszczonych smogiem i pracowników przedsiębiorstw, w których występują szkodliwe warunki pracy (wysokie stężenie pyłu).

Głównymi celami projektu jest również zachęcanie do rzucania palenia, zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat POChP, zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a także ograniczenia szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Celem projektu jest również wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego POChP.

Projekt realizowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II , Krakowskim Alarmem Smogowym i Fundacją NEUCA dla Zdrowia.