Wody Polskie rozpoczęły konsultacje społeczne z mieszkańcami Kątków, Myscowej i Polan

W związku z planowaną budową zbiornika Kąty-Myscowa, Wody Polskie rozpoczęły konsultacje społeczne z lokalną społecznością w sprawie wysiedleń. Pod wodą znajdzie się około 100 gospodarstw oraz 26 zabytkowych obiektów, w tym kościół z końca XVIII wieku.

Budowa zbiornika ma rozpocząć się za dwa lata. Akwen zlokalizowany będzie na terenie dwóch gmin: Nowy Żmigród i Krempna.