Wystawa prac Stanisława Jerzego Bryndala dostępna online!

Jasielski Dom Kultury zaprasza do obejrzenia wystawy rzeźby Stanisława Jerzego Bryndala. Ekspozycja w postaci filmu jest dostępna: na stronie www.jdkjaslo.pl, facebooku oraz kanale youtube.com.

Stanisław Jerzy Bryndal urodził się w 1957 roku. Tak jak ojciec, ukończył Szkołę Kenara w Zakopanem, czyli Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara. Wówczas w szkole uczyli tacy mistrzowie, jak Antoni Rząsa czy Władysław Hasior. Wielu absolwentów tego liceum było później absolwentami Akademii Sztuk pięknych w Warszawie. Po ukończeniu szkoły Stanisław Bryndal wrócił do Ołpin. Przez rok pracował nad stacjami drogi krzyżowej dla parafii w Złotej, w której było już wiele prac rzeźbiarskich jego ojca. Następnie dostał się na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiował rzeźbę u prof. Gustawa Zemły. Dyplom wykonał w pracowni prof. Zofii Demkowskiej. Po studiach wrócił do rodzinnych Ołpin. by znowu po roku wyjechać do Warszawy. W latach 1983-1986 pracował jako asystent profesora Jana Kucza na Wydziale Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po śmierci ojca wrócił na stałe do Ołpin.

Chociaż swoje prace – obrazy, rzeźby, odlewy wystawiał w wielu miejscach Polski i Europy, był człowiekiem niezwykle skromnym, który stronił od „wielkiego świata”. Był „człowiekiem natury”, cenił sobie spokój wsi i bliskość przyrody. Mieszkał w starym, drewnianym domu, wokół którego ustawiał wiele rzeźb aniołów i świętych, wiele figurek ptaszków i innych zwierząt wyrzeźbionych w drewnie lub też wykonanych techniką metaloplastyki. Jak mawiał: „natura jest moją akademią sztuki”. Kontakt z przyrodą był dla niego bardzo ważny, to z niej czerpał inspiracje do swojej twórczości.

„….Od dziecka byłem wrażliwy na świat otaczającej mnie przyrody. Myślę nawet, że właśnie z tej wrażliwości zrodziły się we mnie zainteresowania artystyczne. Zwracał mi na to uwagę także mój ojciec.”….

Artysta wykonywał wiele rzeźb sakralnych /na zamówienie/, jednak jego ulubioną formą była mała forma rzeźbiarska. Tworzył niezwykłe 2-3 cm odlewy, w srebrze i innych metalach. Te miniaturowe dzieła świadczą o niezwykłej wrażliwości i wyobraźni autora. Poszukiwał również tworzywa, które byłoby bliskie człowiekowi, bliskie naturze. Często inspiracją stawał się konar drzewa o niezwykłym kształcie, czy rozłupana deska. Wiele prac powstało w technice łupanej. Przypadkowa praca z mokrym drewnem dębowym sprawiła, że artysta zaczął wykorzystywać w swych pracach naturalną formę i fakturę materiału. Często używanym materiałem był również drut, z którego powstawały piękne, ażurowe rzeźby.

Stanisław Bryndal był też znakomitym akwarelistą. Jego delikatne i niezwykle barwne akwarele również inspirowane były naturą i otaczającym go światem. Tak mówił o swoim miejscu na ziemi: ….”mam tu swój las, ogród i kwiaty. Mam swoje ule i staw z rybami. Słucham śpiewu ptaków i głosów przyrody. To dla mnie najważniejsza i największa nagroda”.

Artysta zmarł 15 stycznia 2017 roku w Ołpinach.

Prace Stanisława Bryndala pochodzą z kolekcji ks. Jarosława Depczyńskiego.

Źródło: JDK