67 rocznica uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego

W nocy z 25 na 26 września 1953 r. prymas Stefan Wyszyński został aresztowany bez aktu oskarżenia. Komuniści więzili go w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku na Śląsku Opolskim i Komańczy w Bieszczadach.
W Komańczy internowany był od 29 października 1955 r. do 28 października 1956 r. To właśnie tutaj, w klasztorze Sióstr Nazaretanek prymas Stefan Wyszyński napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Dzieło to powstało w ciągu jednego poranka, 16 maja 1956 r.

Okoliczności powstania Ślubów Jasnogórskich przedstawia dokument fabularyzowany „Jako w niebie, tak i w Komańczy”.