Akcja sprzątania odpadów wielkogabarytowych w Krośnie

„Zrzuć gabaryty na wiosnę” pod takim hasłem w Krośnie rozpoczyna się kolejna wiosenna akcja sprzątania odpadów wielkogabarytowych i opon. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie od 12 do 23 kwietnia. Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Krosna.

Odpady wielkogabarytowe będą odebrane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu z podaniem miejsca i rodzaju odpadów. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerami telefonów: 13 47 48 488 lub 13 47 48 490 w godz. 8:00 – 14:00.

Odbiór odpadów zgłoszonych w akcji będzie prowadzony w maju. Odpady należy ustawiać w miejscach umożliwiających swobodny dojazd po drogach publicznych, załadunek odpadów i powrót specjalistycznego pojazdu o znacznych wymiarach i dużej masie.

Mieszkańcy Krosna przez cały rok mogą korzystać także z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej 1, gdzie można bezpłatnie zostawić m.in. niepotrzebne sprzęty domowe. Żeby skorzystać z usług świadczonych przez PSZOK wystarczy, okazać kod kreskowy używany przy oddawaniu śmieci.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie