Festiwal Muzyki Dawnej „Humanismus Carpathicus”

„Humanismus Carpathicus” to nowa inicjatywa artystyczna Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego – pierwszy festiwal muzyki dawnej wykonywanej na instrumentach z epoki, odbywający się w południowym pasie Województwa Podkarpackiego. Jego nazwa stanowi odwołanie do dziedzictwa renesansowego humanizmu z tego terenu (Paweł z Krosna, Grzegorz z Sanoka czy Walenty z Brzozowa), charakteryzującego się nie tylko nawiązaniami do literatury i sztuki antyku, ale także poszukiwaniem prawd ogólnoludzkich, niezależnych od pochodzenia, narodowości czy wyznawanej religii. Przejawy tego sposobu myślenia odnajdujemy także w renesansowej kulturze muzycznej, opartej na uniwersalistyczne pojmowanych prawidłach sztuki kompozycji wielogłosowej, stosowanych zarówno w utworach religijnych, jak i świeckich. Umożliwiło to szeroką transmisję zróżnicowanego repertuaru muzycznego w kręgu całej cywilizacji łacińskiej – od Portugalii po Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie.

Festiwal „Humanismus Carpathicus” oprócz walorów czysto artystycznych posiada także aspekt edukacyjny. Wydarzeniu towarzyszyć będą wykłady poświęcone historii i estetyce muzycznej dawnych epok, a także warsztaty skierowane do amatorskich zespołów muzycznych. Ponadto projekt promuje dziedzictwo narodowe regionu Podkarpacia.

Koncerty odbędą się:
15 czerwca – Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
16 czerwca – Muzeum Podkarpackie w Krośnie
18 czerwca – Kościół p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie

Telewizja Obiektyw objęła patronatem wydarzenie.